Hartchakra, Anahata

Het Hartchakra, Anahata is ons vierde chakra en omvat het gebied van het hart, longen en thymus. Dit chakra is het middelpunt in ons lichaam en verbindt de onderste chakra’s met de bovenste chakra’s. Het hartchakra zorgt voor evenwicht in liefde en relatie, het middelpunt van waaruit wij lief hebben.

Hartchakra, AnahataKorte omschrijving van de fysieke functie van het hart, longen en de thymus;
• Het hart fungeert als pomp om het bloed door ons hele lichaam te laten stromen.
• De longen voorzien het lichaam via het bloed van zuurstof, dat we eerst ingeademd hebben via de luchtwegen. De koolzuur en de afvalstoffen die hierbij vrijkomen worden weer aan de luchtwegen afgegeven om uit te ademen.
• De thymus, zwezerik, is een van de belangrijkste organen voor wat betreft het afweersysteem. Bij volwassenen verschrompelt de thymus, maar verdwijnt niet.

Maar er is zoveel meer, want buiten een fysieke functie heeft elk orgaan ook een energetische symboliek!

De energetische symboliek van het Hart,
Energetisch gaat het hart over openstellen en binnen laten komen, ontvangen, geven, leven stromen, overgave aan het leven, zachtheid en zelfliefde. Iedere hartenklop die je hoort is vernieuwing, tikkend door de tijd zonder weerstand of blokkade. Als ons hart met liefde opent, kan dit een overweldigend gevoel geven. Liefde stelt voor ons de weg open naar een ruimer bewustzijn. Het hart stelt ons in staat in vrijheid te leven. Het leven volledig aan te gaan!

In ons hart vinden we ook mededogen, dit is iets anders dan medelijden. Mededogen is compassie hebben met en brengt ook verbinding met onszelf. Bij vergiffenis gebruiken we mededogen van het hart om te begrijpen. Als we vergeven geven we ons hart ruimte en kunnen we verder groeien.

Door angst, verdriet, en boosheid kunnen we verkrampen, geblokkeerd en stijf zijn, waardoor we ons hart moeilijker kunnen openen. Hierdoor kunnen we onbuigzaam, afstandelijk en kil worden en kunnen er ziektes ontstaan zoals lage of hoge bloeddruk en een hartinfarct.

De energetische symboliek van de Longen,
De longen staan voor de ruimte die je inneemt, vrijheid, loslaten, ontvangen, opnemen, je uiten.

Door het inbinden/inhouden/niet durven innemen van onze eigen ruimte, gebrek aan zelfvertrouwen, geen raad weten met eigen gevoelens, boosheid, oordeel, agressie en frustratie kunnen er ziekten ontstaan in de longen. Dit kan zich o.a. uiten in psychosomatische klachten (klachten zonder aantoonbare oorzaak), COPD, kortademig, longontsteking en kanker.

De energetische symboliek van de Thymus,
Energetisch staat de thymus voor onze weerbaarheid, immuniteit. Hoe weerbaar ben je, hoe immuun ben je voor de dingen die van buitenaf op je afkomen. Mooi gezegde wat daar bij past is,”ik word er ziek van”.

In de thymus leeft de vuurkracht van het hart, gedragen door onze oernatuur, de kracht van het ware zelf. Zelfwaardering, verandering, transformatie, bescherming, vooruitgang en groei.
Autonomie van het kind op weg in het leven, naakt en kwetsbaar durven zijn bijvoorbeeld in de liefde, meesterschap, vreugde.

Door vasthouden aan angst, onveilige gevoelens kan de tyhmus verschrompelen. Bescherming/steun wordt dan ergens anders gezocht, bijvoorbeeld in een groep m.n. in de puberteit.

Ziekten van de thymus zijn o.a. auto-immuun ziekten, AIDS en kanker.

Het Hartchakra en nog veel meer tijdens prachtige weekenden over alle chakra’s bij de Bivag in Sneek, die ik momenteel aan het volgen ben. Daar heb ik ook mijn Yin yoga opleidingen gedaan. Kijk bij mijn pagina Yin yoga voor meer informatie over deze yogavorm.